شماره تماس : 35573966 041

|

|

دکتر اکبر عباس پور

فارغ التحصیل از رشته دکترای حرفه ای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشند.

فارغ التحصیل از رشته دکترای حرفه ای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۱۳۸۷می باشند. ایشان سابقه فعالیت چندین ساله طبابت در مناطق محروم کشور با کارنامه در خشان در پرونده خود دارند .

در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ فلوشیپ ایمپلنت از آمریکا شدند.از سال ۱۳۹۲ در شهر تبریز مشغول به طبابت تا کنون هستند. پزشکی حاذق و متبحر در جراحی و دروتز ایمپلنت و زیبایی هستند.

راه های ارتباطی